Kalite Politikamız

Lanes Lojistik ve Ticaret A.Ş, lojistik sektöründe hizmet veren bir firma olarak, müşterilerimize yüksek kalitede hizmet sunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, aşağıdaki temel prensipleri benimser:

Müşteri Memnuniyeti: Müşteri odaklı bir yaklaşım benimser ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarız. Müşteri ihtiyaçlarını anlamak, beklentilerini karşılamak ve onlara değer katmak için çalışırız.

Müşteri İletişimi ve Geri Bildirim: Müşteri ilişkilerini güçlendirmek için düzenli olarak iletişim kurarız. Müşteri geri bildirimlerini dikkate alır ve sürekli olarak müşteri memnuniyetini ölçeriz. Müşteri memnuniyetini artırmak için düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunuruz.

Sürekli İyileştirme: İş süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçirir, analiz eder ve iyileştirme fırsatlarını ararız. Kalite hedeflerimize ulaşmak için sürekli olarak kendimizi geliştirir ve yeniliklere açık bir yaklaşım benimseriz.

Kalite Standartlarına Uyumluluk: ISO 9001 kalite yönetim standardına tam uyum sağlar ve Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli olarak geliştiririz. Mevcut yasal düzenlemelere ve ilgili standartlara uyum sağlayarak müşterilere güven veririz.

Verimlilik ve Etkinlik: İş süreçlerimizi verimli ve etkin bir şekilde yönetiriz. Kaynakları doğru bir şekilde kullanır, süreçleri optimize eder ve operasyonel mükemmeliyeti hedefleriz.

Çalışan Gelişimi ve Katılımı: Çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmek için eğitim ve gelişim fırsatları sunarız. Çalışanların katılımını teşvik eder, fikirlerini değerlendirir ve onları iş süreçlerine dahil ederiz.

İş Etik Değerleri: Etik değerlere uygun hareket etmek, dürüstlük, şeffaflık ve güvenilirlik ilkesine bağlı kalmak önemlidir. Müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza karşı dürüst ve adil davranmayı taahhüt ederiz.

Risk Yönetimi: İş süreçlerimizdeki riskleri belirler, analiz eder ve etkin risk yönetimi politikaları ve prosedürleri uygularız. Müşteri ve operasyonel riskleri minimize etmek için sürekli olarak risk değerlendirmesi yaparız.

Lanes Lojistik ve Ticaret A.Ş olarak, ISO 9001 kalite politikasını benimsemek ve uygulamak için taahhütte bulunuyoruz. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, sürekli iyileştirmeyi sürdürmek, kalite standartlarına uyum sağlamak, verimlilik ve etkinlik hedeflerini gerçekleştirmek, çalışan gelişimini desteklemek ve iş etik değerlerine bağlı kalmak amacıyla çalışıyoruz.

Bu politika, Lanes Lojistik ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Kalite Yönetim Sistemini temsil eder ve tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın ortak taahhüdüdür. Müşterilerimize yüksek kalitede hizmet sunmak için sürekli olarak kalite politikamızı gözden geçiriyor ve güncelliyoruz.

Bu kalite politikası, tüm çalışanlarımızın uyması gereken bir çerçeve sunarken, aynı zamanda müşterilerimizle sağlam ve uzun vadeli ilişkiler kurmamıza yardımcı olacak bir rehberdir.


GENEL MÜDÜR
21.08.2023

Kalite Politikamız