Değerler

  • Müşteri Odaklılık
  • Sonuç Odaklı Yaklaşım
  • Güvenilirlik
  • Dürüstlük ve Şeffaflık
  • Etik Değerlere Bağlılık
  • Sürdürülebilirlik
  • Takım Ruhu
  • Çevreye ve Topluma Saygı
  • Değişim ve Gelişim

Değerler