Құндылықтар

  • Тұтынушыға Бағдарлану
  • Нәтижеге Бағытталған Тәсілдеме
  • Сенімділік
  • Тұтастық және Ашықтық
  • Этикалық құндылықтарға адалдық
  • Тұрақтылық
  • Ұжымдық Рух
  • Қоршаған Ортаны және Қоғамды Құрметтеу
  • Өзгеріс және Даму

Құндылықтар